Member Login

Lost your password?

Registration is closed

Sorry, you are not allowed to register by yourself on this site!


Auktoriserad redovisningskonsult – en kvalitetsstämpel?

Till mindre bolag är det ofta viktigt att anlita en redovisningskonsult som sköter löpande redovisning, bokslut, årsredovisningar och dylikt – men kan också hjälpa till vid affärsutveckling och rådgivning vid beslut. I praktiken blir alltså konsulten en liten ekonomiavdelning, som bör lära känna bolaget väl.

Kompetensmässigt har en redovisningskonsult ofta ett brett spektra, men många har även valt att specialisera sig mot vissa områden. I mindre bolag behövs ofta denna breda kompetens, då denna måste sitta i en och samma person.

Så – hur väljer man då redovisningskonsult? Ett givet väl är självklart att gå på referenser, men numera finns det även ett sätt – nämligen att välja en auktoriserad redovisningskonsult. 2006 infördes denna auktorisation av SRF.

Kraven för en person som vill bli auktoriserad redovisningskonsult är en univesitets/högskoleexamen inom företagsekonomi (inom områdena redovisning, skatt och juridik) samt ha 3-5 års praktisk erfarenhet av redovisning, skatt och rådgivning. Ett examensprov för måste också skrivas, och den sista pusselbiten är att genomgå en auktorisationsdag med information om bl a svensk standard för redovisningstjänster som tagits – Reko.

För att behålla auktorisationen ställs det krav på att personen löpande genomgår kvalitetskontroller och aktualitetsutbildningar, följer etiska regelverk, samt innehar godkänd ansvarsförsäkring. Detta kontrolleras var tredje år.

Som texten ovan antyder är det inte vem som helst som blir auktoriserad redovisningskonsult. Flera skriver även att auktoriseringen är en kvalitetsstämpel som bör trygga den som anlitar redovisningskonsulten. Personligen tycker jag att det låter utmärkt främst av den anledningen att man får en garanti på att personen regelbundet blir vidareutbildad. Jobbar man i samma bolag under längre tid kan vissa saker bli rutin, när de istället bör präglas av nytänkande. Detta är någonting som jag tror att man får när man anlitar en auktoriserad redovisningskonsult.

Leave a Reply