Member Login

Lost your password?

Registration is closed

Sorry, you are not allowed to register by yourself on this site!


Archive for June, 2013

En närmare branschtitt: budfirma

Wednesday, June 26th, 2013

I denna högteknologiska tidsålder glömmer man lätt bort att saker varje dag behöver fraktas runt i Stockholm. Eposten har ersätt mycket av den tidigare postgången, men budfirmor har fortfarande en stor roll i hur transporter fungerar i storstäderna. Större internationella aktörer har etablerat sig på den svenska marknaden, och samarbetar med onlinehandelsföretag för leverans och bud av varor som beställts på nätet.

För många företag är budfirman en given del av den dagliga verksamheten. Det kan röra sig om att snabbt få över ett kontrakt till en kund, eller bara frakta en större mängd mat till ett cateringtillfälle. Budtjänsterna kommer i alla möjliga former, från cykelbud till tunga lastbilar. Allt styrs självklart av vad man faktiskt fraktar.

Så – hur hittar man en budfirma Stockholm för ett långsiktigt samarbete? Jag skulle rekommendera att använda en sökmotor ochc därifrån ta kontakt med företaget som ger ett gott intryck. Ofta är det bara ett samtal ifrån.

En intressant aspekt som bland andra DN uppmärksammade är att trängselavgifterna i Stockholm gagnade budfirmorna då det ledde till kortare leverans- och kötider. Fler brev, paket och annat levererat på kortare tid innebär självklart en ökad effektivetet. Förutsatt att kundflödet är gott för budfirman så bör detta leda till högre lönsamhet. Viktigt att inte glömma är dock själva avgiften, som måste betalas. Vid försöket 2006 var många små åkarfirmor rädda för hur detta skulle påverka deras kostnader. Hur det ser ut idag vet jag faktiskt inte, men som bilist i Stockholmstrafiken känns allt fortsatt intensivt.

Auktoriserad redovisningskonsult – en kvalitetsstämpel?

Monday, June 24th, 2013

Till mindre bolag är det ofta viktigt att anlita en redovisningskonsult som sköter löpande redovisning, bokslut, årsredovisningar och dylikt – men kan också hjälpa till vid affärsutveckling och rådgivning vid beslut. I praktiken blir alltså konsulten en liten ekonomiavdelning, som bör lära känna bolaget väl.

Kompetensmässigt har en redovisningskonsult ofta ett brett spektra, men många har även valt att specialisera sig mot vissa områden. I mindre bolag behövs ofta denna breda kompetens, då denna måste sitta i en och samma person.

Så – hur väljer man då redovisningskonsult? Ett givet väl är självklart att gå på referenser, men numera finns det även ett sätt – nämligen att välja en auktoriserad redovisningskonsult. 2006 infördes denna auktorisation av SRF.

Kraven för en person som vill bli auktoriserad redovisningskonsult är en univesitets/högskoleexamen inom företagsekonomi (inom områdena redovisning, skatt och juridik) samt ha 3-5 års praktisk erfarenhet av redovisning, skatt och rådgivning. Ett examensprov för måste också skrivas, och den sista pusselbiten är att genomgå en auktorisationsdag med information om bl a svensk standard för redovisningstjänster som tagits – Reko.

För att behålla auktorisationen ställs det krav på att personen löpande genomgår kvalitetskontroller och aktualitetsutbildningar, följer etiska regelverk, samt innehar godkänd ansvarsförsäkring. Detta kontrolleras var tredje år.

Som texten ovan antyder är det inte vem som helst som blir auktoriserad redovisningskonsult. Flera skriver även att auktoriseringen är en kvalitetsstämpel som bör trygga den som anlitar redovisningskonsulten. Personligen tycker jag att det låter utmärkt främst av den anledningen att man får en garanti på att personen regelbundet blir vidareutbildad. Jobbar man i samma bolag under längre tid kan vissa saker bli rutin, när de istället bör präglas av nytänkande. Detta är någonting som jag tror att man får när man anlitar en auktoriserad redovisningskonsult.

Att tänka på innan man åker till veterinären

Wednesday, June 5th, 2013

Alla som har djur vet att gå till veterinären inte är speciellt roligt. När ens djur är sjukt eller mår dåligt så blir man väldigt orolig och då kan det vara bra att ringa till sin veterinär för att boka en tid så att veterinären kan kolla på djuret. Det finns ett par saker som man bör tänka på innan man åker till veterinären. Här kommer tips jag samlat när jag ringde en veterinär Huddinge nyligen.

- Var noga med att lämna uppgifter om djurets ras, kön och ålder.

-  Berätta om vad som är är huvudproblemet och hur länge har det pågått? Och har djuret haft problem med detta tidigare?

- Hur är djurets allmäntillstånd?

- Har djuret feber? Det måste man kontrollera med termometer i ändtarmen. Normal kroppstemperatur för de flesta djur är ca 38-39 grader.

- Äter och dricker djuret?

- Har djuret normal urin och avföring?

- Har ditt djur redan på någon medicinering? Informera om medicinens namn, hur länge djuret medicinerats, hur ofta den får medicin och när djuret fick det senast. Är det så att ditt djur inte tål någon medicin är det bra om veterinären får veta det också.

- Har djuret fått medicin innan och vad var resultatet då?

- Har ditt djur någon försäkring?

När man kommer till veterinären brukar man först anmäla sig i receptionen och sen få sitta ner och vänta tills man blir uppropad. Efter det får man komma in till veterinären som brukar väga och ta tempen på djuret. Veterinären ställer frågor om djuret och dess åkommor och efter det görs undersökningen.
För att hitta en veterinär nära dig så kan du leta till exempel på Google.